LO Plus
Priser, kreditoplysninger mv.

4. Priser, Kreditoplysning mv.

Pr. 15. august 2011

4.1 Ændringer i renter, gebyrer og vekselkurser 
4.2 Ændring i vekselkurs eller referencekurs 
4.3 Gebyrer omfattet Markedsføringsloven 
4.4 Kreditomkostninger

Tilbage til kortbetingelser for LO Plus Guldkort

4. Priser, renter, kreditoplysninger m.v.

Oplysning om priser, gebyrer, rentesatser, vekselkurser og andre omkostninger fremgår af Prislisten. De krav, som Udsteder skal efterleve i forbindelse med at give dig disse oplysninger, følger af forskellig lovgivning, bl.a. Renteloven, Kreditaftaleloven, Betalingstjenesteloven og Markedsføringsloven. Der vil derfor være specifikke henvisninger nedenfor til forskellig lovgivning.

4.1 Ændringer i renter, gebyrer og vekselkurser knyttet
      til din Kreditaftale med Udsteder
Oplysning om priser, gebyrer, rentesatser, vekselkurser og andre omkostninger forbundet med brugen af dit Kort fremgår af Prislisten.

Ændringer i ovenstående oplysninger til ugunst for dig vil blive varslet med 2 måneders skriftligt varsel på Varigt Medium. Ændringer i disse oplysninger til fordel for dig kan ske med øjeblikkelig virkning.

Tilbage til top

 

4.1.1 Ændring i rente eller metode til beregning af renten
Alle transaktioner har en rentefri kreditperiode på op til 52 dage. Der beregnes kun renter, hvis du vælger at overføre en del af den skyldige saldo på Kortkontoen til næste måneds saldo. Renten beregnes da fra det tidspunkt, hvor du overfører en del af skyldig saldo til næste måneds Faktura. Der beregnes kun rente af den del af saldoen, der overføres. Dermed er du altid sikret mindst 22 og op til 52 dages rentefri kredit ved brug af dit Kort.

Renten af skyldige beløb beregnes dagligt og tilskrives månedligt.

Tilbage til top

 

4.2 Ændring i vekselkurs eller referencekurs

Valutakursen for MasterCard fastsættes dagligt, kl. 12 formiddag St. Louis tid (US), for den næstkommende afregningsdag.  

Til brug for at fastsætte valutakursen bruger MasterCard flere markeds kilder (såsom Bloomberg, Reuters, centralbanker og andre). Disse kurser indsamles i løbet af dagen og afspejler generelt de kurser der bruges på engrosmarkedet eller fastsættes af den amerikanske regering. De viste kurser indeholder ikke eventuelle gebyrer eller tillæg pålagt af Udsteder, disse vil i tilfælde af der er et tillæg fremgå af Prislisten. Bemærk venligst, at der på grund af mulig afrunding, kan være kurser på Fakturaen der ikke præcist afspejler den nøjagtige kurs der er anvendt til at beregne transaktionsbeløbet.  

Alle transaktioner omregnes mellem valutaen i det land transaktionen foregår, på baggrund af ovenstående, mod US dollars og derefter mellem US dollars og danske kroner. For eksempel ved en transaktion i England: GBP/USD derefter USD/DKK.  

Vi henviser i øvrigt til MasterCards egen valutakurs beregner, som kan findes på https://www.mastercard.com/global/currencyconversion/

Tilbage til top

 

4.3 Gebyrer omfattet af Markedsføringsloven
Udsteder kan med 2 måneders skriftligt varsel på et Varigt Medium forhøje eller indføre nye gebyrer i følgende tilfælde:

- Hvor Udsteder i væsentlig grad ændrer eller indfører nye serviceydelser eller funktionaliteter til dit Kort.
- Hvor Udsteder, bliver påført øgede udgifter eller reducerede indtægter som følge af ny eller ændret lovgivning om gebyrer på kreditkort

Tilbage til top


4.4 Kreditomkostninger
Ifølge Kreditaftaleloven skal Udsteder opgøre det samlede beløb, der skal betales ved forskellige udnyttelser af Kortkontoen som summen af lånebeløbet og kreditomkostningerne samt opgøre ÅOP.

Da aftalen er gældende indtil videre, vil beregningen af de årlige omkostninger i procent ske, som var Kreditaftalens løbetid et år ad gangen. Prislisten indeholder eksempler på de samlede ÅOP. Se Prislisten for yderligere oplysninger.

Tilbage til top