LO Plus
Klagemuligheder, adresseændringer mv.

Klagemuligheder, adresseændringer mv.

Pr. 15. august 2011

7.1 Tilsynsmyndigheder 
7.2 Klagemuligheder
7.3 Tvister
7.4 Ændring af navn eller adresse 
7.5 Ekstraordinære begivenheder

Tilbage til kortbetingelser for LO Plus Guldkort

7. Tilsynsmyndigheder, klagemuligheder, adresseændringer
    og ansvarsbegrænsninger

7.1 Tilsynsmyndigheder:
Udsteders virksomhed er i henhold til relevant lovgivning under tilsyn af myndighederne, der er listet i afsnit 5 i Oplysningsbladet.

Finanstilsynet:
Århusgade 110
2100 København Ø
Telefon: +45 33 55 82 82
Telefax: +45 33 55 82 00
E-mail: Finanstilsynet@ftnet.dk

Forbrugerombudsmanden:
Carl Jacobsens vej 35
2500 Valby
Telefon: +45 41 71 51 51
Telefax: +45 32 66 91 00
E-mail: forbrugerombudsmanden@kfst.dk

Datatilsynet:
Borgergade 28,5
1300 København K
Telefon: +45 33 19 32 00
Telefax: +45 33 19 32 18
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Finanstilsynet i Norge
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo
Norge
Telefon: +47 22 93 98 00
Telefax: +47 22 63 02 26
E-mail:post@finanstilsynet.no

Forbrukerombudet i Norge:
Sandakerveien 138
0484 OSLO
Norge
Telefon: +47 23 40 06 00
Telefax: +47 23 40 06 01
E-mail: post@forbrukerombudet.no

Datatilsynet i Norge:
Postboks 8177
0034 Oslo
Norge
Telefon: +47 22 39 69 00
Telefax: +47 22 42 23 50
E-mail: postkasse@datatilsynet.no

Tilbage til top

 

7.2 Klagemuligheder:
Du kan rette eventuelle klager til:

- Udsteder, se afsnit 1.2.
- Forbrugerombudsmanden, vedrørende din Kreditaftale med Udsteder, se afsnit 5 i Oplysningsbladet.
- Datatilsynet, vedrørende behandling af oplysninger om dig, se afsnit 5 i Oplysningsbladet.

Tilbage til top

 

7.3 Tvister:
Eventuelle tvister mellem dig og Udsteder, der ikke kan løses efter henvendelse til Udsteder, og efterfølgende til de i afsnit 5 i Oplysningsbladet listede tilsynsmyndigheder, behandles efter dansk ret og kan, efter dit valg, indbringes enten for Københavns Byret eller dit hjemting.

Tilbage til top

 

7.4 Ændring af navn eller adresse:
Hvis du ændrer navn eller adresse, skal du straks meddele dette til Udsteder. Udsteder kan opkræve et gebyr for manglende information om ændring af navn eller adresse, såfremt Udsteder har haft omkostninger i den forbindelse. Gebyret vil fremgå af Prislisten.

Du opfordres endvidere til at sikre dig, at Udsteder altid har dine opdaterede kontaktoplysninger såsom telefonnummer, mobiltelefonnummer og e-mail adresse. På den måde kan Udsteder hurtigt komme i kontakt med dig, hvis der skulle være behov for det, f.eks. hvis dit Kort må spærres.

Tilbage til top


7.5 Ekstraordinære begivenheder:
Udsteder er ikke ansvarlig for tab som følge af usædvanlige og uforudsigelige omstændigheder, som Udsteder ikke har nogen indflydelse på og ikke har haft mulighed for at afværge, uanset om Udsteder har udvist den størst mulige påpasselighed. I disse tilfælde vil Udsteders forpligtelser helt eller delvist suspenderes så længe og i det omfang hindringen består. Til hindringer der kan suspendere Udsteders forpligtelser til dig helt eller delvist hører bl.a. uforholdsmæssigt store økonomiske opofrelser for Udsteder at opfylde sine forpligtelser til dig.

Du kan ikke bruge dit Kort som betalingskort, hvis Udsteder, MasterCard, NETS, NETS’ tekniske centre og/eller NETS’ udenlandske samarbejdspartnere inddrages i en arbejdskonflikt.

Udsteder er ikke ansvarlig for indirekte tab af nogen art.

Tilbage til top