LO Plus Guldkort i brug

Når du bruger dit LO Plus Guldkort gælder der en række vilkår for betaling og renter. Vi har samlet nogle eksempler, der forklarer hvordan betalings- og kreditproceduren fungerer i praksis.

Betalingseksempel

Forestil dig, at du er blevet godkendt til et LO Plus Guldkort og har fået 10.000 kr i kreditbeløb med en fast debitorrente på 18,39 %.

• Du udnytter den fulde kreditperiode på 12 mdr.
• Din ÅOP er 17,11 %
• Dine renter vil beløbe sig til 1.598 kr.
• Det samlede tilbagebetalte beløb bliver dermed 11.598 kr.

Beregningen tager ikke højde for, at du hver måned skal indbetale et mindstebeløb. I beregningen er kreditten rentefri i 22 dage. Der er 14 dages fortrydelsesret på kreditaftalen.

Krediteksempel

Hvis du har sidste frist for betaling den 10. juli, vil du modtage en faktura på det, du har brugt kortet til i perioden 19. maj til 18. juni. Vær opmærksom på, at datoerne kan variere lidt fra måned til måned. Hvis du betaler hele den skyldige saldo ud hver måned, opnår du rentefri kredit på alle dine køb.

Valutakurser

Bruger du dit LO Plus Guldkort til indkøb og kontanthævning i fremmed valuta, vil transaktionerne fremgå af din faktura både i den oprindelige valuta og i danske kroner.

Valutakursen for MasterCard fastsættes dagligt, kl. 12 formiddag St. Louis tid (US), for den næstkommende afregningsdag.

Til brug for at fastsætte valutakursen bruger MasterCard flere markeds kilder (såsom Bloomberg, Reuters, centralbanker og andre). Disse kurser indsamles i løbet af dagen og afspejler generelt de kurser, der bruges på engrosmarkedet eller fastsættes af den amerikanske regering. De viste kurser indeholder ikke eventuelle gebyrer eller tillæg pålagt af udsteder, disse vil i tilfælde af der er et tillæg fremgå af Prislisten. Bemærk venligst, at der på grund af mulig afrunding, kan være kurser på fakturaen, der ikke præcist afspejler den nøjagtige kurs, der er anvendt til at beregne transaktionsbeløbet.

Alle transaktioner omregnes mellem valutaen i det land transaktionen foregår, på baggrund af ovenstående, mod US dollars og derefter mellem US dollars og danske kroner. For eksempel ved en transaktion i England: GBP/USD derefter USD/DKK.

Vi henviser i øvrigt til MasterCards egen valutakurs beregner, som kan findes her.

Slut med kortgebyr

Den 1. januar 2018 trådte den nye betalingslov (PSD2) i kraft på området for betalingskort. PSD2 (Payments Services Directive 2) er et nyt revideret europæisk direktiv for regulering af betalingstjenester inden for EU.

Slut med kortgebyr

Fremover må butikker i EU ikke længere opkræve kortgebyr, når du betaler med Mastercard eller Visa*. Dette gælder alle køb både i fysiske butikker og ved køb på nettet.

*De omfattede korttyper er: Mastercard (Debit og Kredit), Visa (Debit og kredit) samt Dankort / Visa-Dankort. Det er forsat tilladt at pålægge kortgebyr på kortbetalinger med American Express, Diners, firmakort med privathæftelse eller med kort, som er udstedt udenfor EU/EØS.

Hvad gør du, hvis du er blevet opkrævet kortgebyr efter 1. januar 2018?

Skulle du alligevel blive pålagt et kortgebyr for betaling med dit LO Plus Guldkort, skal du kontakte butikken, hvor købet er fortaget. Det er vigtigt, at du selv kontakter butikken, da vi desværre ikke kan gøre det på dine vegne eller være behjælpelige med at tilbageført gebyret. Skulle butikken mod forventning ikke tilbagebetale dit kortgebyr, kan du sende en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens vej 35,
2500 Valby.

Hvad betyder PSD2 ellers for dig?

Her kan du se nogle af de andre punkter, som det nye direktiv indebærer:

 • en ændring af hæftelsesreglerne i forhold til LO Plus Guldkort, herunder at din selvrisiko i forbindelse med uberettiget brug af dit kort er blevet nedsat til 375 kr.
 • at det er præciseret, at EnterCard kan spærre dit kort, hvis vi har berettiget mistanke om, at du ikke kan opfylde dine betalingsforpligtigelser
 • at din mulighed for tilbagebetaling i forbindelse med køb på internettet og ved andre fjernsalg nu er beskrevet
 • at det er præciseret, at EnterCard ligeledes kan behandle – og ikke blot registrere - dine personoplysninger

Vi henviser desuden til vores kortbetingelser, som du finder her.

Hvem samarbejder om LO Plus Guldkort?

EnterCard Danmark er den ansvarlige udsteder af LO Plus Guldkort. LO Plus Guldkort giver adgang til rabatter via LO Plus hos en lang række samarbejdspartnere, hvis tilbud indgår i markedsføringen af LO Plus Guldkort. 

Se alle LO Plus' samarbejdspartnere her.

Gode råd ved brug af dit Kort

Pr. 2. oktober 2017

I det følgende er en række gode råd og oplysninger om brugen af dit Kort.

Godkendelse og tilbagekaldelse af betalingsordrer

 • En betalingsordre kan som udgangspunkt ikke tilbagekaldes efter, at du har godkendt den.
 • I visse køb og abonnementsordninger, hvor der gælder særlige aftalevilkår (f.eks. fortrydelsesret), kan du dog alligevel henvende dig til Betalingsmodtageren og tilbagekalde betalinger, der endnu ikke er gennemført, selv om du har givet tilladelse. Dette gælder både for enkeltstående transaktioner eller en serie af transaktioner.
 • Du bør derfor, inden du godkender en betaling, sikre dig, at den sker i den aftalte valuta, og at beløbet er korrekt.
 • Du vil normalt modtage en kvittering, der bl.a. viser dato, beløb og kortnummer, og du bør sikre dig, at beløbet stemmer med udbetalingen eller købet, og at der står den korrekte dato. Det er en god idé at gemme kvitteringen, indtil du har modtaget din Faktura.
 • Du bør aldrig skrive under på en nota, eller indtast PIN-kode, hvis der ikke står noget beløb eller beløbet er forkert.
 • Du skal især være opmærksom på hvilke beløb du godkender, hvis du bruger dit Kort til køb over Internettet og ved telefon- eller postordre.

Betalingsordrer uden brug af PIN-kode eller underskrift

I visse tilfælde kan du betale med dit Kort uden at skulle underskrive en kvittering eller indtaste din PIN-kode vedrørende et bestemt beløb:

 • Dette gælder bl.a. Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen, visse telefonautomater og parkeringsautomater samt visse udenlandske motorvejsbetalingsanlæg.
 • Du kan blive efterdebiteret for omkostninger, som er opstået i forbindelse med hotelleje, billeje eller lignende, hvis det følger af Betalingsmodtagerens aftalevilkår med dig, og du har godkendt dem.

Sikring mod misbrug

Bliver du i forbindelse med brugen af dit Kort opmærksom på, at der foretages aftryk af dit Kort, bør du sikre dig, at de ikke-anvendte aftryk destrueres.

Andre gode råd

Hvis du har brugt dit Kort, men ikke har fået en Faktura, er det en god idé, at kontakte Udsteder, for at undgå at sagen fejlagtigt bliver behandlet som en sag om manglende betaling.

Hvor du benytter dig af Betalingsservice for at afdrage på Kortet, vil Udsteder bestræbe sig på, at opkræve de korrekte beløb hos dig. Der kan dog ske fejl, og derfor er det en god idé, at kontrollere om du er blevet opkrævet det korrekte beløb i henhold til din betalingsoversigt, og kontakte Udsteder hvis det ikke er tilfældet.

I nogle lande kan beløb i lokal valuta omregnes til danske kroner direkte hos Betalingsmodtageren. Du kan da vælge mellem lokal valuta og danske kroner ved at oplyse Betalingsmodtageren om, hvilken valuta betalingen skal gennemføres i. Vær opmærksom på, at Betalingsmodtageren ofte omregner til en dårligere kurs.